Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus sipyleus sipyleus
Iris sintenisii sintenisii
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Carlina acaulis simplex
Heteractis littoralis similis Εταίρακρις ο …
Ononis viscosa sieberi
Crocus sieberi sieberi
Centranthus nevadensis sieberi
Convolvulus siculus siculus
Capparis spinosa sicula Κάπαρρη η Σικελική
Primula vulgaris sibthorpii
Echinophora tenuifolia sibthorpiana
Buglossoides arvensis sibthorpiana Βουγλωσσοειδές του Σίμπθορπ
Centranthus ruber sibthordii
Cephalaria flava setulifera
Papaver somniferum setigerum
Minuartia setacea setacea
Linum capitatum serrulatum
Carex flacca serrulata
Dianthus serratifolius serratifolius