Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pimpinella pretenderis
Pimpinella rigidula
Pimpinella saxifraga
Petrorhagia ochroleuca
Petrorhagia phthiotica
Plantago arenaria
Petrorhagia prolifera
Papaver lecoqii
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Pinus halepensis Κοινό πεύκο
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Piptatherum coerulescens
Piptatherum holciforme
Petrorhagia velutina
Petroselinum crispum
Paronychia cephalotes
Petrosimonia brachiata
Plantago afra
Plantago albicans
Poa trichophylla