Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Filago pyramidata
Filago vulgaris
Filipendula vulgaris
Fimbristylis bisumbellata
Fimbristylis ferruginea
Fragaria vesca
Frankenia hirsuta
Frankenia pulverulenta
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Fritillaria bithynica
Fritillaria carica
Fritillaria conica
Filago aegaea aegaea
Festuca spectabilis affinis
Festuca pratensis apennina
Filago aegaea aristata
Festuca arundinacea arundinacea
Festuca rubra asperifolia
Festuca arundinacea atlantigena