Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dactylorhiza baumanniana
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza graeca
Dactylorhiza iberica
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza macedonica
Dactylorhiza pindica
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza sambucina
Damasonium alisma
Danthonia alpina
Danthonia decumbens
Danthoniastrum compactum
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Dasypyrum hordeaceum
Dasypyrum villosum
Datisca cannabina
Datura innoxia