Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus pulviniformis
Dianthus quadrangulus
Danthoniastrum compactum
Didesmus aegyptius
Dianthus simulans
Dianthus sphacioticus
Dianthus stefanoffii
Dianthus stenopetalus
Deschampsia flexuosa
Dianthus strymonis
Dianthus aciphyllus
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Dianthus tripunctatus
Dianthus tristis
Dianthus tymphresteus
Dianthus viscidus
Dianthus xylorrizus
Dianthus zonatus
Dichanthium ischaemum
Discoptila fragosoi Δισκόπτιλος ο Φραγκόζος