Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Reseda phyteuma
Reseda truncata
Reseda tymphaea
Ranunculus neapolitanus
Ranunculus nemorosus
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Ranunculus oreophilus
Rhamnus alaternus Ράμνος ο …
Ranunculus paludosus
Rhagadiolus edulis
Rhagadiolus stellatus
Rhazya orientalis
Rhinanthus mediterraneus
Rhinanthus melampyroides
Rhinanthus minor
Rhinanthus pindicus
Rhinanthus pubescens
Rosularia serrata