Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga aizoides
Saxifraga bulbifera
Saxifraga chrysospleniifolia
Saxifraga exarata
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga glabella
Saxifraga graeca
Saxifraga hederacea
Saponaria bellidifolia
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga marginata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Saponaria glutinosa
Saponaria officinalis
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Salvia grandiflora
Saxifraga sibthorpii
Sarcopoterium spinosum
Scirpus mucronatus