Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae
Cheilanthes persica
Cheilanthes pteridioides
Cheilanthes vellea
Chelidonium majus
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium foliosum
Chenopodium multifidum
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Campanula foliosa
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chondrilla juncea
Crepis smyrnaea