Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea ebenoides
Centaurea deustiformis
Carduus acicularis Κάδρος
Centaurea cytherea
Cardopatum corymbosum
Campanula hierapetrae
Centaurea chrysocephala
Centaurea charrelii
Campanula heterophylla
Calystegia soldanella
Callitriche obtusangula
Centaurea chalcidicaea
Centaurea calcitrapa
Centaurea baldaccii
Cardamine plumieri
Campanula hawkinsiana
Cardamine matthioli
Cardamine glauca
Campanula hagielia
Calystegia silvatica