Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera macedonica Φολιδόπτερος ο Μακεδονικός
Pholidoptera rhodopensis Φολιδόπτερος ο Ροδόπειος
Pholidoptera stankoi Φολιδόπτερος του Στάνκο
Pieris brassicae Πιερίς του λάχανου
Pieris ergane Πιερίς η Εργάνη
Pieris krueperi Πιερίς του Κρούπερ
Pieris mannii Πιερίς η Μάνιος
Pieris napi Πιερίς η νάπιος
Pieris rapae Πιερίς της ράπας
Platicleis parnon Πλατυκλεΐς ο Πάρνων
Platycleis coracis Πλατυκλεΐς ο κόρακις
Platycleis dirphys Πλατυκλεΐς ο Δίρφυος
Platycleis escalerai Πλατυκλεΐς του Εσκαλέρ
Platycleis fusca Πλατυκλεΐς η μελανή
Platycleis gionica Πλατυκλεΐς της Γκιιώνας
Platycleis incerta Πλατυκλεΐς η …
Platycleis macedonica Πλατυκλεΐς η Μακεδονική
Platycleis menalon Πλατυκλεΐς η Μέναλος
Platycleis nigrosignata Πλατυκλεΐς η Μελανόφιρμη