Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea chalcidicaea
Cardopatum corymbosum
Centaurea calcitrapa
Campanula laciniata
Campanula amorgina
Centaurea baldaccii
Campanula incurva
Cardamine plumieri
Cardamine matthioli
Campanula hierapetrae
Callitriche obtusangula
Calamintha grandiflora
Centaurea armoracifolia
Centaurea argentea
Cardamine glauca
Centaurea amplifolia
Cardamine carnosa
Campanula heterophylla
Cardamine bulbifera
Cardamine amara