Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga spruneri
Saxifraga sibthorpii
Satureja candica
Scutellaria naxensis
Scutellaria hirta
Saxifraga sibirica
Scutellaria galericulata
Saxifraga sempervivum
Satureja calamintha
Scutellaria altissima
Scutellaria alpina
Saxifraga scardica
Satureja acinos
Scrophularia umbrosa
Scrophularia spinulescens
Scrophularia scopolii
Scrophularia peregrina
Sarcopoterium spinosum
Salsola kali
Sagina saginoides