Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurium erythraea rumelicum
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Festuca rubra rubra
Centranthus ruber ruber
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός
Allium scorodoprasum rotundum
Smyrnium perfoliatum rotundifolium
Saxifraga rotundifolia rotundifolia
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα
Raphanus raphanistrum rostratus
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Scorzonera purpurea rosea
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη
Gnaphalium roeseri roeseri
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Crepis foetida roeadifolia
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)
Echinops ritro ritro
Lolium rigidum rigidum