Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Matthiola incana incana
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Onopordum illyricum illyricum
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Petrorhagia illyrica illyrica
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Onopordum bracteatum ilex
Scutellaria rubicunda ikarica
Galanthus ikariae ikariae
Biarum tenuifolium idomeneum
Scorzonera mollis idaea
Minuartia verna idaea
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Symphytum davisii icaricum
Erysimum senoneri icaricum
Centaurea iberica iberica
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Cytinus hypocistis hypocistis