Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Euphorbia seguierana niciciana
Euphorbia nicaeensis nicaeensis
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Asperula aristata nestia
Erinaceus europaeus nesiotes Σκαντζόχοιρος
Centaurea nervosa nervosa
Satureja nepeta nepeta
Satureja nepeta nepeta
Stellaria nemorum nemorum
Salvia nemorosa nemorosa
Bromus commutatus neglectus Βρώμος ο ατιμελής
Troglophilus neglectus neglectus Τρωγόφιλος η αμελής
Sparganium erectum neglectum
Crepis neglecta neglecta
Torilis arvensis neglecta
Lepidium hirtum nebrodense
Symphytum davisii naxicola
Malcolmia flexuosa naxensis