Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sideritis sipylea
Silene adelphiae
Silene aegaea
Silene antri-jovis
Silene apetala
Silene armeria
Silene asterias
Silene auriculata
Silene balcanica
Silene barbeyana
Silene behen
Silene bellidifolia
Silene caesia
Silene cerastoides
Silene ciliata
Silene colorata
Silene compacta
Silene congesta
Silene conglomeratica
Silene corinthiaca