Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium medium balcanicum
Tragopogon porrifolius australis
Tephroseris integrifolia aucheri
Teucrium divaricatum athoum
Torilis arvensis arvensis
Thymelaea tartonraira argentea
Trifolium hybridum anatolicum
Thymus teucrioides alpinus
Teucrium alpestre alpestre Τεύκριο το αλπικό
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Taraxacum gionense
Tetragonolobus requieni Τετραγωνόλοβος του Ρεκουιέν
Teline monspessulana Τελίνη του Μονπελιέ
Taraxacum fragosum
Taraxacum aganippeum
Tetragonolobus purpureus
Tetragonolobus biflorus
Taraxacum fibratum
Taraxacum epirense
Tanacetum vulgare