Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Poa glauca glauca
Potentilla geoides geoides
Poa glauca frearitis
Pisum sativum elatius
Primula elatior elatior
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Puccinellia distans distans
Pimpinella tragium depressa
Plantago bellardii deflexa
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Phleum crypsoides crypsoides
Polygala alpestris croatica
Puccinellia festuciformis convoluta
Primula veris columnae
Phleum subulatum ciliatum
Potentilla aurea chrysocraspeda
Paronychia kapela chionaea
Poa bulbosa bulbosa
Pteridium aquilinum brevipes