Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea rechingeri
Centaurea redempta
Campanula rotundifolia
Centaurea rufidula
Carex flava
Centaurea tragacanthoides
Carex hirta
Centaurea scabiosa
Centaurea sibthorpii
Carex hispida
Carex hostiana
Centaurea sonchifolia
Carex humilis
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Carex illegitima
Cerastium candidissimum
Campanula sartorii
Calamagrostis varia
Campanula cervicaria
Colchicum boissieri