Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anethum graveolens Άνηθος
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Achillea coarctata
Arctium lappa
Antennaria dioica
Anthemis abrotanifolia
Anthemis anatolica
Allium calamarophilon
Arctostaphylos uva-ursi Αρκτοστάφυλος
Aquilegia vulgaris
Anthemis laconica
Anthemis orientalis
Anthemis rhodensis
Anthemis sibthorpii
Anthemis spruneri
Anthemis stribrnyi
Allium chamaespathum
Achnatherum calamagrostis
Anthemis triumfetti
Arundo donax