Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium pinnatum
Brachypodium retusum
Brachypodium rupestre
Ballota pseudodictamnus
Ballota acetabulosa
Bellardiochloa variegata
Brachiaria eruciformis Βραχιάρια η ροκόφυλλη
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Bromus inermis
Biarum spruneri
Barbarea balcana
Brassica cadmea Αγριολαχανίδα η Κάδμιος
Brassica nigra Αγριολαχανίδα η μελανή
Bellevalia dubia
Bromus ramosus
Bromus benekenii
Bryonia alba
Biebersteinia orphanidis
Berberis cretica Βερβερίς η κρητική