Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Veronica bozakmanii
Veronica catenata
Veronica chamaedrys chamaedryoides
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica cymbalaria
Veronica dillenii
Verbascum glomeratum
Veronica grisebachii
Veronica glauca peloponnesiaca
Verbascum glandulosum
Valerianella rimosa
Veronica glauca kavusica
Veronica hederifolia
Veronica jacquinii
Veronica montana
Veronica oetaea
Veronica officinalis
Veronica orsiniana orsiniana
Veronica orsiniana teucrioides
Veronica glauca glauca