Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Matthiola fruticulosa valesiaca
Matthiola fruticulosa fruticulosa
Malva nicaeensis
Malcolmia graeca hydraea
Matthiola incana incana
Matthiola longipetala bicornis
Matthiola longipetala pumilio
Matthiola sinuata
Matthiola tricuspidata
Matricaria trichophylla
Medicago aculeata
Medicago arabica
Medicago ciliaris
Medicago coronata
Medicago disciformis
Medicago globosa
Medicago intertexta
Medicago littoralis
Matricaria tempskyana
Malva neglecta