Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Carex echinata
Carex elata elata
Carex extensa
Carex ferruginea ferruginea
Carex flacca flacca
Carex flacca serrulata
Carex flava
Carex hirta
Carex hispida
Carex hostiana
Carex humilis
Carex illegitima
Carex kitaibeliana capillata
Carex kitaibeliana kitaibeliana
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa
Carex limosa
Carex liparocarpos liparocarpos
Carex macrolepis
Carex muricata muricata