Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Rosa orientalis Αγριοτριανταφυλλιά η ανατολική
Rosa obtusifolia Αγριοτριανταφυλλιά η αμβλόφυλλη
Rosa squarosa Αγριοτριανταφυλλιά η αιχμηρή
Rosa sempervirens Αγριοτριανταφυλλιά η αειθαλής
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rosa sicula Αγριοτριανταφυλλιά η Σικελική
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Prunus webbii Αγριοροδακινιά
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Malus trilobata Αγριομηλιά τρίλοβη
Malus sylvestris Αγριομηλιά
Celtis tournefortii Αγριομελικουκιά
Lavandula stoechas Αγριολεβάντα
Brassica tournefortii Αγριολαχανίδα του Τουρνεφόρ
Brassica nigra Αγριολαχανίδα η μελανή
Brassica cadmea Αγριολαχανίδα η Κάδμιος
Juniperus excelsa Αγριοκυπάρισσο
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Arbutus adrachne Αγριοκουμαριά