Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Canis lupus Λύκος
Lynx lynx Λύγκας
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι