Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ligusticum mutellina
Ligusticum olympicum
Ligusticum rhizomaticum
Lilium candidum
Lilium carniolicum albanicum
Lilium carniolicum jankae
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Lilium rhodopaeum
Limodorum abortivum abortivum
Limodorum abortivum gracile
Limonium antipaxorum
Limonium arcuatum
Limonium bellidifolium
Limonium brevipetiolatum
Limonium carpathum
Limonium cephalonicum
Limonium coronense
Limonium damboldtianum
Limonium echioides