Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Quercus pubescens anatolica Χνουδωτή βελανιδιά
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Emberiza citrinella Χιρλοτσίχλονο
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα