Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lactuca viminea viminea
Lactuca visianii
Lagoecia cuminoides
Lagurus ovatus
Lamarckia aurea
Lamium album
Lathraea squamaria
Lamium amplexicaule amplexicaule
Lamium bifidum albimontanum
Lamium bifidum balcanicum
Lamium bifidum bifidum
Lamium garganicum garganicum
Lamium garganicum laevigatum
Lamium garganicum pictum
Lamium garganicum striatum
Lamium maculatum
Lamium moschatum
Lamium purpureum
Lamyropsis carpinii
Lamyropsis cynaroides