Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Serratula leucantha cretica
Scilla nana
Satureja spinosa
Samolus valerandi
Salvia candidissima
Serarias vomeracea vomeracea
Serapias vomeracea laxiflora
Serratula tinctoria
Sesamum indicum
Seseli aroanicum
Seseli gummiferum crithmifolium
Seseli libanotis intermedium
Seseli libanotis libanotis
Seseli parnassicum
Seseli peucedanoides
Seseli rigidum rigidum
Seseli tortuosum
Sesleria anatolica
Scilla messeniaca
Serapias parviflora