Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lamium garganicum garganicum
Lamium garganicum laevigatum
Lamium garganicum pictum
Lamium garganicum striatum
Lamium maculatum
Lamium moschatum
Lamium purpureum
Lamyropsis carpinii
Lamyropsis cynaroides
Lapsana communis adenophora
Lapsana communis communis
Lapsana communis pisidica
Laser trilobum
Laserpitium pseudomeum
Laserpitium siler garganicum
Laserpitium siler laeve
Lathraea rhodopea
Lathyrus alpestris
Lathyrus amphicarpos
Lathyrus angulatus