Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Parus major aphrodite Καλόγερος της Αφροδίτης
Parus major major Καλόγερος
Populus nigra Καβάκι
Prunella modularis Θαμνοψάλτης
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Picea abies Ερυθροελάτη
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Podarcis milensis gaigeae Γουστέρα …