Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Linum bienne
Linum capitatum capitatum
Linum capitatum serrulatum
Linum catharticum
Linum elegans
Linum euboeum
Linum flavum albanicum
Linum hellenicum
Linum hirsutum hirsutum
Linum hirsutum spathulatum
Linum hologynum
Linum leucanthum
Linum maritimum
Linum nodiflorum
Linum olympicum athoum
Linum perenne alpinum
Linum perenne perenne
Linum phitosianum
Linum pubescens
Linum punctatum pycnophyllum