Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Cerinthe major Κερίνθη η μέγιστη
Cerinthe retorta Κερίνθη η ανεστραμένη
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Cerastium brachypetalum doerfleri Κεράστιο του Ντοέρφλερ
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο
Cerastium gracile Κεράστιο το χαρίεν
Cerastium glomeratum Κεράστιο το συμπαγές
Cerastium pedunculare Κεράστιο το ποδισκοφόρο
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Cerastium dichotomum Κεράστιο το διχότομο
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο