Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Brenthis hecate Μπρενθίς η Εκάτη
Bubo bubo bubo Μπούφος
Borago officinalis Μποράτζα (Αγγουρίτσα)
Boloria pales Μπολόρια πάλες
Boloria graeca graeca ?? Μπολόρια η γραική
Blackstonia perfoliata intermedia Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Blackstonia perfoliata perfoliata Μπλακστόνια η διάπειρη
Blackstonia acuminata acuminata Μπλακστόνια η απεξεσμένη
Bifora testiculata Μπιφόρα η ορχεοφόρος
Biscutella didyma Μπισκουτέλλα η δίδυμη
Biserrula pelecinus Μπισερρούλα η πελέκινη
Bilderdykia convolvulus Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος
Bilderdykia dumetorum Μπιλντερντύκια η ακανθόφιλη
Bellardia trixago Μπελλάρντια το τριξάνιο
Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος
Beta adanensis Μπέτα των Αδάνων
Beta macrocarpa Μπέτα η μακρόκαρπη
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Bellium minutum Μπέλλιο το μικρότατο
Bellis annua annua Μπέλλα η ετήσια