Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Oropodisma macedonica Ορωπόδισμα το Μακεδονικό
Oropodisma kyllinii Ορωπόδισμα το Κυλλήνιο
Oropodisma karavica Ορωπόδισμα το Καράβιο
Oropodisma lagrecai Ορωπόδισμα το Λαγκρεκάκιο
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Ornithopus pinnatus Ορνιθόπους ο πτερωτός
Ornithopus compressus Ορνιθόπους ο πεπιεσμένος
Ononis biflora Ονωχίδα η διανθής
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Omocestus viridulus Ομόκηστος ο πρασινωπός
Omocestus petraeus Ομόκηστος ο πετραίος
Omocestus minutus Ομόκηστος ο μικρός
Omocestus rufipes Ομόκηστος ο κοκκινόπους
Omocestus haemorrhoidalis Ομόκηστος ο αιμορροϊδικός
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Oedipoda miniata miniata Οιδήποδας ο …
Oedipoda aurea Οιδήποδας ο χρυσός