Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Enarthrocarpus lyratus
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Enarthrocarpus arcuatus
Emex spinosa
Echinops sphaerocephalus albidus
Echinophora spinosa
Ecballium elaterium
Elymus striatulus
Edraianthus tenuifolius
Elymus repens repens
Elymus pycnanthus
Epilobium alsinifolium
Edraianthus parnassicus
Epilobium angustifolium
Epilobium collinum
Epilobium dodonaei
Epilobium gemmascens
Epilobium hirsutum
Echinops ritro ritro
Elymus panormitanus