Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Nigritella nigra nigra
Nonea cesatiana
Nonea obtusifolia
Nonea pallens
Najas marina
Nonea ventricosa
Notobasis syriaca
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Nonea pulla
Narcissus poeticus poeticus
Narcissus poeticus radiiflorus