Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Veronica prostrata prostrata
Veronica rhodopaea
Veronica sartoriana
Veronica scardica
Veronica scutellata
Veronica serpyllifolia serpyllifolia
Veronica stamatiadae
Veronica thessalica
Veronica thymifolia
Veronica trichadena
Veronica triloba
Veronica triphyllos
Veronica urticifolia
Veronica verna
Vicia articulata
Vicia barbazitae
Vicia benghalensis
Vicia bithynica
Vicia canescens serinica
Vicia cassubica