Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Centaurea paxorum Κενταύρια των Παξών
Centaurea phrygia Κενταύρια της Φρυγίας
Centaurea melitensis Κενταύρια της Μάλτας
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea depressa Κενταύρια η πεπιεσμένη
Centaurea diffusa Κενταύρια η διάχυτη
Capsella bursa-pastoris Καψέλλα
Catapodium rigidum Καταπόδιο το νύσσον
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Catapodium hemipoa Καταπόδιο η ημιπόα
Castanea sativa Καστανιά
Castellia tuberculosa Καστέλλια η φυματιοφόρος
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Carlina lanata Καρλίνα η μαλλιαρή
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Cardamine pectinata Καρδαμίνη η πτερωτή
Cardamine impatiens Καρδαμίνη η ιμπάτιενς
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική