Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Dactylorhiza graeca
Dactylorhiza iberica
Dactylorhiza incarnata incarnata
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza macedonica
Dactylorhiza pindica
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza sambucina
Damasonium alisma
Danthonia alpina
Danthonia decumbens
Danthoniastrum compactum
Dasypyrum hordeaceum
Dasypyrum villosum
Datisca cannabina
Datura innoxia
Datura metel
Datura stramonium
Daucus broteri