Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Viola macedonica macedonica
Viola mercurii
Viola odorata
Viola oligyrtia
Viola orphanidis orphanidis
Viola palustris palustris
Viola parvula
Viola perinensis
Viola phitosiana
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Vicia palaestina Βίκος της Παλαιστίνης
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vanessa atalanta Βανέσσα η αταλάντη
Verbascum spinosum Βερμπάσκο το ακανθώδες
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο