Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Trisetum laconicum
Trisetum flavescens splendens
Trisetum aureum
Triplachne nitens
Trinia frigida
Trinia glauca glauca
Taxus baccata Ίταμος
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο
Telescopus fallax pallidus Αγιόφιδο της Κρήτης
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tilia tomentosa Ασημοφλαμουριά