Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Amorpha fruticosa
Ampelodesmos mauritanica
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Anacamptis pyramidalis
Alkanna areolata
Alkanna calliensis
Anagallis tenella
Alkanna corcyrensis
Achillea clusiana
Alkanna graeca baeotica
Aegopodium podagraria
Alkanna graeca graeca
Anchusa hybrida
Alkanna methanaea
Achillea setacea
Anchusa azurea
Anchusa cespitosa
Anchusa officinalis
Anthyllis vulneraria praepropera