Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ampelodesmos mauritanica
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Anacamptis pyramidalis
Alkanna calliensis
Antennaria dioica
Anagallis tenella
Alkanna corcyrensis
Alkanna graeca baeotica
Achillea clusiana
Alkanna graeca graeca
Achillea pindicola pindicola
Anchusa hybrida
Alkanna methanaea
Alkanna noneiformis
Anchusa azurea
Anchusa cespitosa
Anchusa officinalis
Anchusa sartorii
Anthyllis vulneraria pulchella