Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Mentha pulegium erinoides
Mentha pulegium pulegioides
Mentha spicata condensata
Mentha spicata spicata
Mentha suaveolens
Menyanthes trifoliata
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Merendera attica
Mesembryanthemum crystallinum
Mesembryanthemum nodiflorum
Mibora minima
Milium effusum
Milium vernale montanum
Milium vernale vernale
Minuartia baldaccii
Minuartia confusa
Minuartia doerfleri
Minuartia garckeana
Minuartia geniculata