Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Dianthus zonatus
Dichanthium ischaemum
Dichondra micrantha
Dictamnus albus
Didesmus aegyptius
Digitalis cariensis
Digitalis ferruginea
Digitalis grandiflora
Digitalis laevigata graeca
Digitalis leucophaea
Digitalis viridiflora
Digitaria sanguinalis
Diplotaxis muralis
Dianthus fruticosus amorginus Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού
Dianthus fruticosus carpathus Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου
Dianthus fruticosus creticus Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου
Dianthus fruticosus sitiacus Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό