Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Bupleurum capillare Βούπλευρο το τρίχιο
Bupleurum trichopodum Βούπλευρο το τριχόποδο
Bupleurum fontanesii Βούπλευρο το φοντανέζικο
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum greuteri Βούπλευρο του Γκρόιτερ
Bupleurum gaudianum Βούπλευρο του Γκωντιάν
Bupleurum karglii Βούπλευρο του Καργκλ
Briza maxima Βρίζα η μέγιστη
Briza minor Βρίζα η μικρή
Briza humilis Βρίζα η ταπεινή
Brachiaria eruciformis Βραχιάρια η ροκόφυλλη
Bromus japonicus japonicus Βρώμος ο Ιαπωνικός
Bromus sterilis Βρώμος ο άγονος
Bromus squarrosus Βρώμος ο αγκιστροειδής
Bromus alopecurus alopecurus Βρώμος ο αλωπέκουρος
Bromus arvensis Βρώμος ο αρουραίος
Bromus commutatus neglectus Βρώμος ο ατιμελής
Bromus racemosus Βρώμος ο βοτρυώδης
Bromus diandrus Βρώμος ο δίανδρος