Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Larus ridibundus Καστανοκέφαλος γλάρος
Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής
Larus glaucoides Ισλανδικός γλάρος
Larus canus heinei Θυελόγλαρος του Χάινε
Larus canus canus Θυελόγλαρος
Locustella naevia naevia Θαμνοτριλιστής
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Lanius excubitor homeyeri Διπλοκεφαλάς του Χομέγιερ
Lanius excubitor meridionalis Διπλοκεφαλάς ο μεσημβρινός
Lanius excubitor excubitor Διπλοκεφαλάς
Lullula arborea arborea Δεντροσταρήθρα
Lullula arborea pallida Δεντροσταρήθρα
Laurus nobilis Δάφνη
Lacerta graeca Γραικόσαυρα
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι