Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lactuca sativa Μαρούλι
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος γλάρος
Limnodromus scolopaceus Μεγάλος Λιμνοδρόμος
Larus fuscus Μελανόγλαρος
Leuciscus keadicus Μενίδα
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Limnocryptes minutus Μικρός Λιμνοδρόμος
Liza aurata Μυξινάρι
Larus minutus Νανόγλαρος
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Loxia curvirostra Σταυρομύτης
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος